webpm is no more. go to http://thuis.vanderhoning.net/svn_glmodel/ instead